მექანიზირებული დაწვიმებითი სისტემები

წვეთოვანი სარწყავი სისტემები

სრული საირიგაციო პორთველი

გამწვანების სარწყავი სისტემები

 

სარწყავი კოჭა

სტაციონარული დაწვიმებითი სისტემები