კომპანიის შესახებ

შპს პროაგრო არის სპეციალიზირებული სარწყავი სისტემების საკონსულტაციო, საპროექტო და მომწოდებელი კომპანია. ის არის საირიგაციო სექტორის ლიდერი საქართველოში 2008 წლიდან, ხოლო 2017 წლიდან გააფართოვა თავის საქმიანობა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.

კომპანია მოიცავს საირაგაციო სისტემების ყველა სექტორს:

  • მოძრავი დაწვიმებითი სისტემები, ე.წ. პივოტური სისტემები.
  • წვეთოვანი სარწყავი სისტემები.
  • სტაციონარული დაწვიმებითი სარწყავის სისტემები.
  • ლანდშაფტის (გამწვანების) სარწყავი სისტემები.

ჩვენი წარმატებებს ირიგაციის ყოველ ამ სექტორში განაპირობებს მაღალ ტექნოლოგიური და მარალი ხარისხის მასალები ამერიკული კორპორაციებისაგან: ტორო (Toro www.toro.com), ლინდსი (Lindsay www.lindsay.com) და  ზენინგერი (Senninger www.senninger.com).

პროაგრო გთავაზობთ მაღალ ტექნოლოგიურ და ხარისხიან მასალებს,  სწორი საირგიაცი გადაწყვეტილებებს  და პროექტირებას. მხოლოდ ამ ფაქტორების შეერთებით  შესაძლებებლია მცენარის წყლის მოთხოვნილების და მისი გამოკვების  უკეთ დაკმაყოფილებფ ნებისმიერ ნიადაგობრივ/კლიმატურ პირობებში. მხოლოდ ასე შეძლებთ მიაღწიოთ მარალ შედგებს სოფლის მეურნეობაში და ამასთან მოახდინოთ ხარჯების ოპტიმიზაცია.

საქონელი და მომსახურება რომელსაც პროაგრო გთავაზობთ შემდეგის:

  • კონსულტაციები მორწყვის და მცენარის გამოკვების (ფერთიგაციის) საკითხებში
  • ტოპოგრაფიული, გეოლოგიური და სხვა კვლევევის ჩატარება ტქვენს ფართობში და ამის საფუძველზე სარწყავი სისტემის სრული პროექტირება.
  • დანახარჯების მიმართ ოპტიმიზირებული სარწყავი სისტემის პროექტებს ნებისმიერ ნიადაგობრივ/კლიმატურ პირობებში.
  • დასრულებული პროექტებს რომელიც მოიცაბს ფართობის წყლის მომარაგების, სატუმბი სადგურის, მილსადენის მშენებლობის, წყლის ფილტრაციის, ნარგაობის რწყვის და ფერთიგაციის, აგრეთვე მოყინვის საწინააღმდეგო პროექტებს.
  • სარწყავის პროცესის, სატუმბი სადგურის, გაფილტვრის, ფერთიგაციის და მოყინვის საწინააღმდეგო საშუალებების ავტომატიზაციას და დისტანციური მართვას.

პროაგრო ერთ-ერთი მომწოდებელია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგებტოს. ის ჩართულია პროგრამებში „დანერგე მომავალი“ და „იაფი კრედიტი“.

პროაგრო არის თიბისი ლიზინგის სარწყავი მოწყობილობების მომწოდებელი.

საკონტაქტო მონაცემები

+995 599 99 11 51
proagrogeorgia@gmail.com
fb.me/proagrogeo
linkedin.com/in/proagrogeo