საირიგაციო გადაწყვეტილებანი

დიდი მაშტაბის საირიგაციო პროექტების დაგეგმვა და განვითარება

  • მბრუნავი და ფრონტალური დამაწვიმებელი სარწყავი სისტემები

  • წვეთოვანი სარწყავი სისტემები

  • ფიქსირებული განლაგების დამაწვიმებელი სისტემები

გთავაზობთ ეფექტურ საირიგაციო სისტემებს ჩვენს პარტნიორებთან ამერიკულ კორპორაციებთან ლინდსი, ტორო და ზენინგერთან ერთად.

აგრობიზნესების წარმატების დაგეგმვის გზები რომელთაც გთვაზობთ:

  • შესაძლებლობების შესწავლა

  • საინჟინრო გადაწყვეტილებები

  • მასალების კონსოლიდაციის და მოწოდების ლოჯისტიკა

  • მონტაჟი

  • დასრულებული პროექტები

  • სრული საირიგაციო პორთველი

  • მხარდაჭერა პროექტის გაშვების შემდეგ.