ეზოების, სპორტული მოედნების და მუნიციპალური გამწვანების სარწყავი სისტემები

ამერიკული კორპორაციის ტოროს

დილერი საქართველოსა და აზერბაიჯანში

წარმოდგენილი ამ კომპანიის ორი ბრენდით

კერძო და კომერციული გამწვანების ირიგაცია

სპორტის მოედნები და მუნიციპალური სკვერები

კატალოგის ჩამოტვირთვა